Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Karta rowerowa bez tajemnic

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 7 marca, 2019 - 10:57
zaktualizowany: czwartek, 7 marca, 2019 - 10:57
Karta rowerowa bez tajemnic
Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne seminarium pod hasłem „Karta rowerowa bez tajemnic”.

Straż Miejska m.st. Warszawy organizuje bezpłatne seminarium dla dyrektorów i nauczycieli  szkół podstawowych pod hasłem „Karta rowerowa bez tajemnic”,  które odbędzie się  w dniu 25 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30  w sali widowiskowej  Bemowskiego Centrum Kultury  przy ul. Górczewskiej 201.

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową. Podczas seminarium nastąpi prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Przepisowy rowerzysta”, który zostanie bezpłatnie przekazany do szkół, jako atrakcyjne narzędzie dydaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego. Film ten uzyskał rekomendację Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz został objęty przez Krajową Radę honorowym patronatem. Film został w całości przygotowany (pomysł i realizacja) przez strażników miejskich z Referatu Profilaktyki, którzy od lat zajmują się tematyką ruchu drogowego wspierając nauczycieli w szkołach podstawowych w przygotowywaniu uczniów do egzaminów na kartę rowerową.  Działania w tym zakresie Straż prowadzi zarówno w formie teoretycznych zajęć edukacyjnych w szkołach jak i praktycznych ćwiczeń na terenie stacjonarnego miasteczka
a także przy wykorzystaniu mobilnego miasteczka ruchu drogowego na terenie szkół.

W seminarium wezmą udział również przedstawiciele instytucji, które od wielu lat prowadzą różnorodne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Uczestnicy seminarium otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w zajęciach oraz otrzymają materiały do wykorzystania podczas zajęć w szkołach.

Zgłoszenia przyjmuje Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy do dnia 20 marca br.

fax: 022 598 60 25;

mail:profilaktyka@strazmiejska.waw.pl

tel: 022 598 60 31/32

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka zainteresuje grono pedagogiczne warszawskich placówek oświatowych i zachęci do dalszej współpracy ze Strażą Miejską na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Program szkolenie znajduje się poniżej.

Czas trwania wydarzenia: 
2019-03-25 Od 10:00 do 12:30

Pliki do pobrania: