Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaproszenie na seminarium warsztatowe dotyczące modelu edukacji włączającej.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 16 września, 2019 - 11:03
zaktualizowany: poniedziałek, 16 września, 2019 - 11:14
Zintegrowana Strategia Umiejętności
Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym pt. Edukacja włączająca jako strategia organizowania środowiska sprzyjającego rozwijaniu umiejętności wszystkich uczniów.

Seminarium realizowane jest w ramach prac na częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).  Jednym z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) jest zwiększenie aktywności edukacyjnej,  zawodowej i  społecznej we wszystkich grupach społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie. Wśród działań kierunkowych wskazanych w ZSU kluczowe jest podnoszenie jakości i promocja edukacji włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy.

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować między innymi o tym:

  1. Co to jest edukacja włączająca?
  2. Co to są specjalne potrzeby edukacyjne?
  3. Co to znaczy być szkołą włączającą?
  4. Jak zmieniać organizację pracy i metody nauczania, by odpowiadały celom edukacji włączającej?

Celem warsztatów jest zdiagnozowanie wyzwań związanych z edukacją włączającą oraz wypracowanie planu działań – rekomendacji do roku 2030.

Jesteśmy przekonani, że przydatność Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wyznaczonych w niej kierunków działań zależy od zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron, które wniosą swój głos, informacje i spostrzeżenia na temat procesu kształtowania, dostarczania i wykorzystania umiejętności w kraju.

Seminarium warsztatowe odbędzie się dnia 27 września 2019 roku w Warszawie w centrum konferencyjnym West Gate, Al. Jerozolimskie 92, w sali 5. Seminarium odbywać się będzie w godzinach od 9:30 do 16:00.

Szczegółowy program spotkania prześlemy wkrótce. Już dziś jednak informujemy o planowanym spotkaniu z nadzieją na wpisanie seminarium w „kalendarz”.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych

dr Dominika Walczak – Kierownik ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 502 152 131 I e-mail: d.walczak@ibe.edu.pl

dr Monika Staszewicz – Ekspertka merytoryczna ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 607 636 452 I e-mail: m.staszewicz@ibe.edu.pl

Czas trwania wydarzenia: 
2019-09-27 Od 09:30 do 16:00