Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomagaj się uczyć. Od zadania pogłębiającego uczenie się uczniów do ich samodzielności w uczeniu się - webinarium

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 21 lipca, 2020 - 10:21
zaktualizowany: wtorek, 21 lipca, 2020 - 10:24
konferencja Pokazać-Przekazać 2020
Zapraszamy do udziału w webinarium, w ramach konferencji online Pokazać – Przekazać 2020, które odbędzie się 23 lipca o godz. 17.30

Samodzielność myślenia, zarządzanie sobą (i swoim uczeniem się) oraz zdolność do rozwiązywania problemów – to w dużej mierze decydowało w czasie edukacji zdalnej o tym, na ile uczenie się uczniów i uczennic było efektywne, lub w ogóle było możliwe. 

Jeśli przed pandemią nauczyciele i nauczycielki pracowali nad tymi kompetencjami młodych ludzi, po przeniesieniu się do sieci ich uczniowie nadal:

 • wytrwale podejmowali próby rozwiązywania zadań, także tych, które wydawały się zbyt trudne,
 • radzili sobie z niepewnością, jaką niosła za sobą zmiana funkcjonowania szkoły, ale też odroczona informacja zwrotna,
 • nie wiedząc, czy idą w dobrym kierunku improwizowali, sprawdzali różne możliwości
 • myśleli niestandardowo, poszukiwali źródeł i mądrze selekcjonowali informacje wspierające ich w uczeniu się
 • rozpoznawali problemy i podejmowali strategie radzenia sobie z nimi

Podczas webinarium wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

 • Co sprawia, że uczniowie samodzielnie myślą, wytrwale dążą do celu, rozwiązują problemy, podejmują decyzje, zarządzają sobą i zmianą i po czym to możemy poznać?
 • Co w szkole pomaga rozwijać uczenie się młodych ludzi?
 • Co się sprawdziło w czasie edukacji zdalnej, ale co jest też podejściem dla szkoły stacjonarnej?

Webinarium poprowadzą ekspertki związane ze Szkołą Edukacji Obywatelskiej:

Magdalena Bogusławska – główna ekspertka merytoryczna w projekcie Szkoła dla innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z wykształcenia filolożka. Menedżerka oświaty, doradca zawodowy, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego, autorka publikacji z dziedziny edukacji. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, dwujęzyczność, edukacja wielokulturowa, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany.

Bernadetta Czerkawska – nauczycielka i trenerka. Od wielu lat współpracuje z Radami Pedagogicznymi, kadrą kierowniczą w Oświacie i dzieli się doświadczeniem jak prowadzić lekcje na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje.

 

 

Justyna Franczak – nauczycielka biologii i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach; trenerka i ekspertka "Szkoły uczącej się”, członkini Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury. 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat koncentruje się na wspieraniu nauczycieli i szkół w rozwijaniu kompetencji uczenia się uczniów. W czasie edukacji zdalnej upowszechniane przez CEO strategie i metody pracy takie jaki ocenianie kształtujące (w tym informacja zwrotna), praca z błędem, zadania pogłębiające uczenie się uczniów, projekt uczniowski czy uczenie się we współpracy bardzo pomogły utrzymać zaangażowanie i systematyczną pracę. Nadal też budowały relację między uczniem a nauczycielem lub między uczniami wzajemnie.

Podczas ostatniego webinarium realizowanego w ramach konferencji Pokazać-Przekazać 2020 online prelegentki podzielą się doświadczeniami praktyków i praktyczek współpracujących z CEO w programach „Szkoła ucząca się” i „Szkoła dla Innowatora”.

Zapraszamy 23 lipca o godz. 17.30 na webinarium pod tytułem Od zadania pogłębiającego uczenie się uczniów do ich samodzielności w uczeniu się. 

Czas trwania wydarzenia: 
2020-07-21 10:15