Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Europejski projekt doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu edukacji nauk przyrodniczych, oparty na metodzie badawczej - Inquiry-Based Science Education (IBSE)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: sobota, 17 listopada, 2012 - 00:34
zaktualizowany: niedziela, 18 listopada, 2012 - 21:27
Projekt pilotażowy, którego celem jest rozpowszechnienie stosowania IBSE, czyli metody nauczania opartej na samodzielnym prowadzeniu badań oraz konstruktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów.

Projekt finansowany jest przez Fundację Amgen i koordynowany przez European Schoolnet, którego celem jest rozpowszechnienie stosowania IBSE (Inquiry Based Science Education), czyli metody nauczania opartej na samodzielnym prowadzeniu badań oraz konstruktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów. O wartości tej metody stanowi jej uniwersalny charakter, wykraczający poza obszar nauk przyrodniczych. Uczniowie nabywają ważną umiejętność, niezbędną nie tylko w szkole, ale w późniejszym życiu zawodowym - uczą się twórczego rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

Inicjatywa będzie realizowana w Warszawie, Monachium, Dublinie i Paryżu przez starannie wybrane ośrodki specjalizujące się w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Przewiduje się, że w 2012 roku w szkoleniach weźmie udział ponad 500 osób, w tym 75 nauczycieli z Polski. Dodatkowym elementem szkolenia będzie dostęp do specjalistycznych materiałów i dzielenie się doświadczeniami dydaktycznymi na ogólnodostępnej, trójjęzycznej platformie e-learningowej.

W Polsce projekt skierowany jest do nauczycieli biologii i chemii z liceów i zespołów szkół ponadgimnazjalnych, które od roku szkolnego 2012/13 będą realizować nową podstawę programową w zakresie biologii i chemii na poziomie podstawowym, a od roku 2013/14 w zakresie rozszerzonym.

Również od roku 2013/14 szkoły te będą realizować przedmiot uzupełniający - przyrodę.

Szkolenie w formie konferencji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych będzie realizowane w kwietniu 2012 roku. Natomiast aż do października nauczyciele będą mogli za pomocą platformy e-lerningowej wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami szkoleń w innych krajach, a także prezentować przykłady implementacji rozwiązań metodycznych IBSE w praktyce szkolnej. Nauczyciele dzięki udziałowi w szkoleniu nie tylko będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale po ukończeniu warsztatów otrzymają profesjonalny sprzęt laboratoryjny i naukowe narzędzia dydaktyczne, które pomogą im prowadzić lekcje z wykorzystaniem nowej metody.

W Polsce projekt realizowany jest w Warszawie przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Wniosek przygotowany przez doradców metodycznych m.st. Warszawy został uznany za najlepszy ze wszystkich polskich projektów. Doświadczenia WCIES z IBSE dotyczą głównie pracy z nauczycielami zainteresowanymi nowymi rozwiązaniami dydaktycznymi, którzy samodzielnie poszukują atrakcyjnych sposobów nauczania.

Pliki do pobrania: