Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jak pokonać rodzicielską bezradność? Nieodpłatna oferta edukacyjna dla rodziców

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 grudnia, 2013 - 10:59
zaktualizowany: czwartek, 5 grudnia, 2013 - 11:04

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej proponuje rodzicom młodych ludzi trzymiesięczny cykl spotkań grupowych dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez rodziców zachowania (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne)

  • jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
  • jak stawiać granice, nie tracąc kontaktu z dzieckiem
  • jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
  • jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
  • jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
  • jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
  • jak skutecznie podejmować interwencje wobec ryzykownych zachowań
Spotkania grupowe zaczynają się w styczniu a kończą w marcu 2014. Oferta tylko dla mieszkańców Warszawy.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
Zadanie „Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 2012-2015” realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2013-12-05 10:45 do 2014-03-27 10:45
Źródło informacji: