Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II edycja programu Mistrzowie Kodowania!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 1 lipca, 2014 - 15:59
zaktualizowany: wtorek, 1 lipca, 2014 - 16:02
Celem projektu jest upowszechnianie nauki programowania w języku Scratch wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek edukacyjnych z całej Polski.
Ruszył nabór do II edycji programu "Mistrzowie Kodowania" uruchomionego przez firmę Samsung Electronics Polska wspólnie z partnerami:Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 Aby zgłosić placówkę do programu, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do programu mogą się zgłosić szkoły podstawowe i gimnazja oraz placówki edukacyjne z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny.
O przyjęciu do Programu decydują następujące kryteria:
a. Zaangażowanie Placówki i Nauczycieli/Edukatorów w realizację innych projektów edukacyjnych (szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych), a także inicjatyw pozalekcyjnych i działań wykraczające poza realizację podstawy programowej – na przestrzeni ostatnich 3 lat.
b. Wyposażenie Placówki w sprzęt umożliwiający Nauczycielom/Edukatorom zrealizowanie Programu z zadeklarowaną grupą uczniów (z Zespołem Uczniowskim) w systemie 1 komputer na 1 ucznia.
Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja postanowień REGULAMINU.
Termin zgłoszeń do Programu Mistrzowie Kodowania upływa 10 września 2014 r.
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2014-07-01 16:00 do 2014-09-10 16:00
Źródło informacji: