Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konferencja „Edukacja obywatelska w praktyce"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 1 września, 2014 - 09:40
zaktualizowany: poniedziałek, 1 września, 2014 - 10:32
Centrum Integracji Międzykulturowej w partnerstwie z Instytutem Socjologii UW zaprasza na konferencję „Edukacja obywatelska w praktyce", która odbędzie się 5 września 2014 roku w Warszawie, w godz. 9.00 - 14.00, w Instytucie Socjologii przy ul. Karowej 18. Podczas konferencji odbędą się również dwa warsztaty - pracy metodą Active Citizens lub użycia gry terenowej jako metody aktywizacji obywatelskiej.

Konferencja stanowić będzie podsumowanie rocznego projektu „Piramida Demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w społeczności lokalnej“ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt miał na celu stworzenie kompleksowego programu edukacji obywatelskiej, który wychodzi poza formalny system edukacji. Objął swoim zasięgiem różnorodną grupę - nauczycieli, aktywistów oraz studentów - którzy razem z młodzieżą z ośmiu warszawskich gimnazjów, wsparci przez tutorów, zrealizowali projekty na rzecz własnych społeczności lokalnych.

Harmonogram konferencji

9:00 – 9:20

rejestracja uczestników

9:20 – 10:20

wstąpienia zaproszonych gości, prezentujących różne perspektywy edukacji obywatelskiej

10:20 – 11:00

panel dyskusyjny, podczas którego możliwa będzie wymiana doświadczeń środowisk akademickich, szkolnych i sektora pozarządowego

11:00 – 11:15

przerwa kawowa

11:15 – 12:00

przedstawienie projektów uczniowskich, jako przykładu dobrych praktyk w edukacji obywatelskiej

12:00 – 12:20

przerwa kawowa

12:20 – 14:00

warsztaty dla zainteresowanych osób. Do wyboru warsztat z pracy metodą Active Citizens lub gra terenowa jako metoda aktywizacji obywatelskiej:

Warsztat Active Citizens

Warsztat dotyczyć będzie pracy z lokalnymi liderami, rozwijania ich kompetencji obywatelskich oraz sposobów poszerzania ich sieci kontaktów. Uczestnicy poznają metodę szkoleniową Active Citizens - Aktywna społeczność - opracowaną przez Brithish Council.

Warsztat Gra terenowa jako metoda aktywizacji

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest gra terenowa, jak ją tworzyć, kiedy, gdzie i z kim ją przeprowadzać. I najważniejsze, przećwiczą różne sposoby na grę, taką, która obywatelsko aktywizuje, uczy, integruje, czy diagnozuje okolicę np. szkoły. Dlaczego gra terenowa to dobry sposób na naukę przez przygodę? Zapraszamy do eksploracji tematu obywatelskiej.

Każdy uczestnik otrzyma darmową publikację prezentującą różne narzędzia i podejścia w formalnej i pozaformalnej edukacji obywatelskiej, które mogą być wykorzystane przez osoby pracujące z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w obszarze rozwijania kompetencji społecznych i oraz zwiększania partycypacji obywatelskiej.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony www.stowarzyszeniecim.pl w zakładce Contact us (zakładka pojawia się z prawej strony).

Czas trwania wydarzenia: 
2014-09-05 Od 09:00 do 14:00
Tagi: