Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kongres Edukacja i Rozwój

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 20 października, 2014 - 09:02
zaktualizowany: wtorek, 28 października, 2014 - 10:32
Kongres Edukacja i Rozwój
Spotkanie dla wszystkich zaangażowanych rozwojem oświaty 22-23 października 2014
Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz  podnoszenie wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.
Udział w kongresie jest bezpłatny -->> Rejestracja on-line <<--
W programie Kongresu Edukacja i Rozwój m.in.:
 • Wykład inaugurujący - Russell J. Quaglia autorytet w dziedzinie rozwoju oraz wspomagania uczniów w realizacji ich aspiracji (wymagana dodatkowa rejestracja)
 • Debata - Kto się boi matematyki? kompetencje uczniów w perspektywie zmieniającego się rynku pracy
 • Innowacyjne projekty edukacyjne w oświacie w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, lokalnej, szkolnej i przedszkolnej.
 • Proces edukacji w świetle najnowszych badań – czy potrzebna zmiana paradygmatu nauczania?
 • Forum Dobrych Praktyk Oświatowych regionalnych, samorządowych, szkolnych i przedszkolnych,  prezentacji projektów m.in.: Centra Innowacyjnej Edukacji wraz z Astrobazami, Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia i wiele innych.
 • Sesja Szkolnictwo zawodowe - doświadczenia, wnioski, dobre praktyki dwa lata po reformie
 • Sesja - Nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania, projekty, szanse, zagrożenia.
 • Sesja - Edukacja włączająca – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty.
 • Sesja nauczycielska – m. in. coaching, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, doskonalenie zawodowe, projekty i programy
 • Rozwój szkoły jako organizacji oraz rozwój nauczyciela.
 • Forum Oświaty Niepublicznej - szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty sesja przygotowywana we współpracy z STO, FIO, KFON.

--->>> Szczegółowy program Kongresu Edukacja i Rozwój <<<---

W trakcie trwania Kongresu na gali dwudziestolecia czasopisma „Dyrektor Szkoły” rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Super Dyrektora Szkoły i Przedszkola, który ma na celu wyłonienie dyrektorów potrafiących kierować placówkami oraz wprowadzać w nich rozwiązania organizacyjne podnoszące jakość i komfort edukacji. Więcej na www.superdyrektor.pl

Organizatorem konferencji jest Wolters Kluwer, wydawca czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, „Przed Szkoła” i systemów informacji prawnej takich, jak m. in.: Lex, Prawo Oświatowe.

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2014-10-20 09:00 do 2014-10-24 09:00
Źródło informacji: