Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenia - konferencje - seminaria

23 października, 2017 - 10:48
Forum Edukacji Medialnej – Umysł w sieci
Celem Forum jest doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do świadomego i krytycznego uczestnictwa we współczesnej kulturze medialnej.
12 października, 2017 - 08:57
Konferencja edukacyjna „Uczyć o ludobójstwie”
Zaproszenie na konferencję
Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim
11 października, 2017 - 11:43
Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria
Warszawski program wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży
22 września, 2017 - 15:59
Inauguracja programu START-UP JUMP
Warszawski program wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży
Muzealna eduAKCJA Warszawy 2017
20 września, 2017 - 12:26
Muzealna eduAKCJA Warszawy 2017
Czy wizyta w muzeum sztuki możne rozwijać u uczniów wiedzę z przedmiotów ścisłych? Czy muzeum historyczne „uczy” jedynie historii? Czy centrum nauki to miejsce, w którym należy oczekiwać tylko fizycznych i chemicznych eksperymentów?
Dni Pamięci Pawiaka 2017
19 września, 2017 - 11:33
Dni Pamięci Pawiaka 2017
http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2017/09/05/iii-miedzynarodowy-kongres-praw-dziecka-viii-miedzynarodowa
18 września, 2017 - 10:29
III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka oraz VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska
W Warszawie Korczaka – w progach jego uczelni - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i w Muzeum POLIN, spotkają się ludzie, którzy swoje życie poświęcili rozwojowi i wychowaniu dzieci, ochronie ich praw oraz propagowaniu, niezmiennie aktualnej, myśli pedagogicznej Starego Doktora.
Zaproszenie na konferencję_9.06.2017.jpg
12 czerwca, 2017 - 12:19
„Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”
Ogólnopolska konferencja naukowa
6 czerwca, 2017 - 14:12
Mimiczna ekspresja u dzieci
Trzy otwarte wykłady organizowane są w ramach projektów Brainview (Horyzont 2020) oraz Beethoven (NCN) realizowanych na Wydziale Psychologii przez zespoły: Neurocognitive Development Lab – BabylabUW oraz Human Interactivity and Language Lab.
10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
6 czerwca, 2017 - 14:09
10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na 10. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbędzie się już 5 czerwca w Warszawie.

Strony