Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenia - konferencje - seminaria

29 kwietnia, 2015 - 09:44
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym - Konferencje dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne
23 kwietnia br. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbędą się konferencje, podczas których zaprezentowane zostaną założenia Warszawskiego Standardu Nauczania Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym.
29 kwietnia, 2015 - 09:41
„Nowe kierunki kształcenia nauczycieli oraz portfolio nauczycielskie” - spotkanie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić: Dyrektorów i Wicedyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych oraz Reprezentantów Placówek i Organizacji Językowych i Edukacyjnych na spotkanie panelowe pt. „Nowe kierunki kształcenia nauczycieli oraz portfolio nauczycielskie”.
29 kwietnia, 2015 - 09:18
Szkolenia dla nauczycieli w ramach programu Chronimy Dzieci
Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". W programie przygotowana została bezpłatna oferta edukacyjna.
20 kwietnia, 2015 - 14:56
"Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole: założenia a rzeczywistość " - konferencja Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Rehabilitacji zapraszają na II-gą Konferencję Naukową z cyklu "Doradztwo zawodowe w rehabilitacji".
13 kwietnia, 2015 - 13:15
Konferencja dla nauczycieli: "Nowa rzeczywistość w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - diagnoza, planowanie, działanie"
Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą diagnozie wiedzy i umiejętności uczniów na progu III i IV etapu edukacyjnego.
10 kwietnia, 2015 - 10:02
„Niepełnosprawność dziecka widziana oczami rodziców” - konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
Zapraszamy do udziału w konferencji dyrektorów i nauczycieli pracujących w ogólnodostępnych oraz integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych. Celem spotkania jest przybliżenie codzienności życia z niepełnosprawnością ukochanej osoby.
30 marca, 2015 - 11:48
Szkoła Dobrych Praktyk Edukacyjnych
Instytut Geofizyki PAN serdecznie zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli do udziału w Szkole Dobrych Praktyk Edukacyjnych realizowanej w ramach projektu podnoszenia kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - „EDUSCIENCE”. www.eduscience.pl
30 marca, 2015 - 09:17
XIV edycja konkursu European Language Label
Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania.
26 marca, 2015 - 10:06
Konferencja dla Nauczycieli „Edukacja Ekonomiczna w XXI wieku”
W dniu 11 kwietnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja dla Nauczycieli „Edukacja Ekonomiczna w XXI wieku” organizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Wykłady z ekologii i ochrony środowiska
20 marca, 2015 - 13:49
Wykłady z ekologii i ochrony środowiska
Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2014/2015 na cykl wykładów: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie

Strony