Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 31 marca, 2015 - 12:12
zaktualizowany: środa, 1 kwietnia, 2015 - 13:21

Szanowni Państwo,

zgodnie z upoważnieniem Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-IX.0052.202.2012 z 12 stycznia 2012 r., przekazuję Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/2016.

Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Joanna Gospodarczyk

 

Lista plików w załączeniu:

  1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/2016

  2. Zasady organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/206

  3. Zasady organizacji roku szkolnego 2015/2016 dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

  4. Zasady organizacji roku szkolnego 2015/2016 dla placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania (burs)

  5. Zasady organizacji roku szkolnego 2015/2016 dla placówek oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej

Pliki do pobrania: