Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 9 czerwca, 2016 - 12:52
zaktualizowany: piątek, 26 sierpnia, 2016 - 15:15
Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”
Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju. Działania promocyjne skoncentrowane zostaną w okolicach kąpielisk, stanic wodnych, marin, itp. Podstawowy cel to wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków.

Akcję „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.