Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Programy edukacyjne „Z Borsukiem Bezpieczniej” i „KIBIC”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 28 września, 2018 - 10:44
zaktualizowany: czwartek, 4 października, 2018 - 14:29
Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji zachęca do skorzystania z oferty zajęć informacyjno-edukacyjnych.

1. Program „Kibic”- prowadzony jest w formie warsztatów na terenie Ośrodka „Polonia” w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6, adresowany do uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.

Program obejmuje obszar zagadnień z zakresu: propagowania właściwego zachowania się młodych osób podczas imprez sportowych, zapoznania się z psychologicznymi aspektami zachowań agresywnych, poznania zasad bezpieczeństwa podczas dotarcia i powrotu z miejsca ich organizowania oraz zasad poprawnego zachowania się w przypadku zetknięcia z zagrożeniami, mogącymi być następstwem nieodpowiednich form kibicowania innych uczestników imprez sportowych.

Atutem przedsięwzięcia jest jego wzbogacenie o udział w zajęciach policyjnych psychologów oraz policjantów tzw. spottersów. O terminie udziału w lekcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń dokonana w Wydziale Prewencji KSP. Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz z procedurą rejestracji zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji:

http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/programy-i-dzialania-pr/304,Program-informacyjno-edukacyjny-pn-KIBIC.html

 

O terminie udziału w lekcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń dokonana w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach zgłaszają się na adres kibic@ksp.policja.gov.pl. Osobą upoważnioną do zgłoszenia grupy jest Dyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona.

 

 

2. Program edukacyjny pn. „Z Borsukiem Bezpieczniej”

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w szczególności w aspekcie ochrony ich zdrowia i życia, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą stołeczna Policja. Zadanie to realizowane jest przy współpracy z instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz pozarządowymi i społecznymi działającymi na rzecz dzieci. Konieczne jest stałe inicjowanie i podejmowanie nowych działań zmierzających do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej.

Adresatami programu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas 0-2.

CELE PROGRAMU

  1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, w szczególności potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
  2. Zaznajomienie z zasadami bezpiecznych zachowań podczas zabawy. 
  3. Edukacja wiktymologiczna dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu, w zakresie rozpoznawania symptomów niebezpieczeństw w określonych sytuacjach i unikania zagrożeń oraz uczenia najmłodszych, jak nie stać się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych i rówieśników.
  4. Budowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach dzieci i młodzieży jako osoby, do której w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

SPOSÓB REALIZACJI

Program realizowany jest w postaci wizyt specjalistów ds. profilaktyki społecznej z poszczególnych Komend Rejonowych i Powiatowych Policji oraz policjantów Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji wraz z animatorem maskotki stołecznej Policji - sierż. Borsukiem .Zaangażowanie w realizację programu animatora maskotki pozwala na przekazanie wiedzy w sposób jak najbardziej przystępny i atrakcyjny dla najmłodszych. Sposób przekazania wiedzy dostosowany jest do grupy wiekowej dzieci, dlatego też spotkania mają różnorodną formę i przebieg: od pogadanek urozmaiconych ćwiczeniami praktycznymi, przez zadawanie dzieciom pytań, odgrywanie scenek sytuacyjnych, które mogą mieć miejsce w rzeczywistości, po korzystanie z filmów edukacyjnych. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu elementarza dla dzieci pn. „Z Borsukiem bezpieczniej”.

Szczegóły programy, sposób rejestracji znajdują się tutaj: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/programy-i-dzialania-pr/56413,Program-edukacyjny-pn-Z-Borsukiem-Bezpieczniej.html