Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpieczeństwo uczniów

Kampania społeczna promujaca zasady vezpiecznego wyprzedzania rowerzystów
18 września, 2013 - 11:03
"Jeden metr. Proszę tylko o tyle :-)"
to hasło rozpoczętej 30 sierpnia 2013 kampanii społecznej, zorganizowanej przez Urząd m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego, promującej zasady bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów osobowych.
30 sierpnia, 2013 - 16:04
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach
Bezpieczne wakacje
28 sierpnia, 2013 - 09:47
Bezpieczne wakacje
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku. Warunki, które określają bezpieczny wypoczynek i właściwą opiekę wychowawczą zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kontrola określonych w tym dokumencie wymagań stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z:
17 lipca, 2013 - 13:35
Kampania "Pomyśl, zanim wrzucisz"
Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem bezrefleksyjnego publikowania zdjęć dzieci przez ich rodziców oraz kwestie ochrony prywatności dzieci w Internecie.
9 listopada, 2012 - 22:25
Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
9 listopada, 2012 - 00:04
Rozpoczęła się Warszawska Kampania Edukacyjna nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci
9 listopada, 2012 - 00:04
Jeżeli podejrzewasz, że dziecko doświadcza przemocy, być może jesteś jedyną osobą, która to zauważyła!
Przy każdym podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka, bezwzględnie należy zwrócić się do instytucji, których obowiązkiem jest sprawdzenie, co dzieje się w jego domu i w razie potrzeby udzielenie mu pomocy.
9 listopada, 2012 - 00:04
Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci
9 listopada, 2012 - 00:04
Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń
9 listopada, 2012 - 00:04
Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej m.st. Warszawy-oferta programowa na rok szkolny 2012/2013
Działania edukacyjne w warszawskich placówkach oświatowych Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi od 1996 r. Obecnie są one skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012 pracownicy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej zrealizowali tematyczne zajęcia informacyjno-edukacyjne w 663 placówkach oświatowych na terenie Warszawy (w 182 przedszkolach, 221 szkołach podstawowych, 136 gimnazjach, 124 szkołach ponadgimnazjalnych). W ramach oferowanych programów strażnicy przeprowadzili łącznie: 7975 godzin zajęć z uczniami; 71 spotkań z rodzicami oraz 19 spotkań z kadrą pedagogiczną szkół. W spektaklach edukacyjnych realizowanych w ramach interaktywnego teatru profilaktycznego uczestniczyli uczniowie z 44 szkół podstawowych.

Strony