Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Akcja edukacyjno-informacyjna Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla młodzieży

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 29 maja, 2019 - 08:45
zaktualizowany: czwartek, 30 maja, 2019 - 11:54
Straż Miejska m.st. Warszawy
Podczas Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC 2019 w dniu 12 czerwca 2019 roku Straż Miejska m.st. Warszawy przeprowadzi akcję edukacyjno-informacyjną dla młodzieży ze szkół.

W ramach akcji zostaną zaprezentowane:

 • Mobilne laboratoria kontrolno-pomiarowe

Prezentacja pojazdu, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny. Analizatory
w nim zamontowane, pozwalają monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom, strażnicy mogą sprawdzać, czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów. Laboratorium poza tym wykonuje także inne pomiary i analizy, znajdujące zastosowanie podczas wykonywania zadań, mających na celu dbanie o jakość powietrza i czystość środowiska.

Dzieci biorące udział w pikniku będą mogły otrzymać pamiątkową fotografię wykonaną przy pomocy specjalistycznej kamery.

 • Grupa Pokazowa

Na macie o wymiarach 3x6 m, wyspecjalizowana grupa strażników zaprezentuje dynamiczny pokaz taktyk
i technik podejmowania interwencji typu: obezwładnianie agresywnych sprawców, obrona przed niebezpiecznym narzędziem, chwyty transportowe oraz inne efektowne techniki zaczerpnięte z różnych sztuk walki.

 • Ratownik Medyczny

Ratownik medyczny zaprezentuje pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie. Zaprezentuje także sposób obsługi defibrylatora AED czyli urządzenia, służącego do przywrócenia czynności życiowych. Każdy z uczestników pikniku będzie mógł utrwalić sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i pod okiem specjalisty sprawdzić swoje umiejętności praktyczne.

 • Stanowisko edukacyjne

Na stanowisku edukacyjnym, dzieci biorące udział w pikniku będą mogły rozwiązać krzyżówki, rebusy, pokolorować, ilustracje, wziąć udział w konkursach wiedzy lub konkurencjach sprawnościowych. Przygotowane atrakcje mają na celu edukację dzieci polegającą na wpajaniu fundamentalnych zasad, szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 • Tor przeszkód dla rowerzystów

Wyznaczona trasa dla rowerów, na której ustawiane zostaną różne przeszkody typu rynna pochylnia itp. Rowerzysta pokonuje przeszkody, trenując sprawne poruszanie się rowerem.
Na miejscu będą dostępne rowery.

SŁUŻBA WIĘZIENNA zaproponuje m.in

 • prezentację środków ochrony osobistej funkcjonariuszy,
 • pokazy przewodnika z psem specjalnym
 • funkcjonariuszy z Grupy Interwencyjnej SW
 • wóz konwojowy

Powyższe atrakcje będą przeprowadzone w ramach Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC 2019 w dniu 12 czerwca 2019 roku, przed hotelem Sangate Airport ul. 17 Stycznia 32. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Targów Warszawskich S.A., a Straż Miejska m.st. Warszawy jest Partnerem tego wydarzenia.

 Prosimy o przybycie młodzieży w godzinach 10:00 – 16:00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: ztw@ztw.pl

Uprzejmie informujemy, że przez cały czas przebywania na terenie Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC za dzieci odpowiedzialni są opiekunowie ze szkół.