Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpieczne wakacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 30 lipca, 2013 - 11:25
zaktualizowany: środa, 28 sierpnia, 2013 - 09:47
Bezpieczne wakacje
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku. Warunki, które określają bezpieczny wypoczynek i właściwą opiekę wychowawczą zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kontrola określonych w tym dokumencie wymagań stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z:

1. obiektem wypoczynku: wymaganą opinią lub protokołem (Straży Pożarnej) w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentacją związaną z funkcjonalnością obiektu (szczegółowy rozkład pomieszczeń),

2. przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku,

3. wymaganą liczbą opiekunów,

4. zapewnieniem opieki medycznej.

więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Źródło informacji: