Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Poradnik dla pedagogów dot. współpracy Policji z placówkami oświatowymi"

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 stycznia, 2014 - 16:06
zaktualizowany: poniedziałek, 13 stycznia, 2014 - 16:08
„Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi” został wydany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji.

Materiał powstał w ramach realizacji programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji pn. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” oraz Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2011-2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Poradnik stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych dotyczy procedur postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów.

Głównym odbiorcą poradnika są nauczyciele i pedagodzy warszawskich publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, iż publikacja poradnika przyczyni się do poszerzenia stołecznej oferty edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a tym samym do zwiększenia poczucia ich bezpieczeństwa. Zawarte w nim procedury postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów, będą cennym uzupełnieniem filmów edukacyjnych z cyklu „Nie warto ryzykować!”, realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Poradnik sfinansowany został przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz był rekomendowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 1. Demoralizacja.
 2. Dopalacze.
 3. Uczeń jako sprawca bądź ofiara czynu karalnego.
 4. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego.
 5. Uprawnienia Policji.
 6. Ważne informacje dla dyrektorów szkół.
 7. Patrole szkolne.
 8. Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego lub innego środka rażenia zbiorowego.
 9. Pojęcie funkcjonariusza publicznego.
 10. Przykłady przestępstw ściganych z urzędu, na wniosek i z oskarżenia prywatnego.
 11. Stalking – przestępstwo związane z komunikacją elektroniczną.
 12. Przestępstwa z nienawiści.
 13. Program profilaktyczny Komendy Stołecznej Policji „Stop przemocy w szkołach”.
 14. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2011-2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”.
 15. Wykaz komórek ds. nieletnich organizacyjnych patologii jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.
 16. Inne instytucje zajmujące się zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 17. Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących problematyki zapobiegania demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi
(plik:
poradnik_dla_pedagogow_dotyczacy_wspolpracy_policji_z_placowkami_oswiatowymi.pdf, rozmiar pliku: 3395.67 KB)