Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Turniej piłkarski ,,Wykop dopalacze”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 września, 2015 - 13:20
zaktualizowany: środa, 30 września, 2015 - 13:42
Turniej piłkarski ,,Wykop dopalacze”
W ramach inicjatyw lokalnych kampanii ,,Dopalacze kradną życie” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na terenie Pragi Południe, odbył się turniej piłkarski zorganizowany przez Komendanta Stołecznego Policji, Biuro Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Dyrekcję Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.

Jego głównym przesłaniem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia związane z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy, integracja przedstawicieli instytucji i młodzieży, a także budowa więzi międzypokoleniowych poprzez łączenie działań edukacyjno-profilaktycznych ze sportowymi.

,,Nie warto korzystać z dopalaczy, nie warto odpuszczać” tymi słowami przywitał uczestników turnieju zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak. Biorący udział w meczu Andrzej Strejlau, przestrzegał młodych zawodników przed paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu czy dopalaczami. Życzył, aby mecz zakończył się bezkontuzyjnie.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Robert Szydło zagrzewał uczestników turnieju do walki słowami ,,Wykopcie dopalacze - poprzez sport, przyjaźń, integrację” i życzył powodzenia podczas sportowych zmagań.

W uroczystym rozpoczęciu turnieju wzięła również udział Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Janusz Samela Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Mieczysława Nowotniak Z- ca Dyrektora Biura Edukacji.

Drużyny piłkarskie biorące udział w turnieju to: przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Warszawie, wychowawcy tych ośrodków, samorządowcy m.st. Warszawy, policjanci Komendy Stołecznej Policji.

 

Źródło informacji: