Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista placówek, które przystąpiły do strajku i placówek, które nie przystąpiły do strajku

opublikowany: czwartek, 4 kwietnia, 2019 - 09:57
zaktualizowany: piątek, 26 kwietnia, 2019 - 12:35
Wyszukiwarka pozwala na uzyskanie informacji, czy dana szkoła deklaruje przystąpienie do strajku. W pole "Nazwa szkoły lub przedszkola" lub "Adres szkoły lub przedszkola" należy wpisać odpowiednio nazwę lub adres. W miarę wpisywania, system podpowiada listę szkół, spełniających podane kryterium. Aby uzyskać informacje, należy kliknąć szukaną pozycję na liście.

Dane zostały zaktualizowane na podstawie wyników ankiet
- stan na 25 kwietnia 2019 r. godz. 15.00