Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wystartował konkurs MEN „Wolontariusz Roku”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 7 grudnia, 2016 - 10:29
zaktualizowany: środa, 7 grudnia, 2016 - 10:35
Wystartował konkurs MEN „Wolontariusz Roku”
Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.
Do wzięcia udziału w konkursie MEN zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie?


Przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017 roku.
Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno indywidualne osoby jak i grypa wolontariuszy.
„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Więcej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-konkurs-men-wolon...