Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła wolna od używek

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 14 marca, 2017 - 11:13
mat. organizatora
Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. “Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu Projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki, przez zespół projektowy założony przez 1-3 nauczycieli oraz 5-10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie konkursowej www.szkolawolnaoduzywek.pl, w terminie od 10.03.2017 r. do 22.03.2017 r.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.szkolawolnaoduzywek.pl

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Źródło informacji: