Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs dla dzieci „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 maja, 2017 - 14:36
mat. promocyjny MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.
 
Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Prace biorące udział w konkursie powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

W konkursie zostanie wyłonionych 6 laureatów  ̶  3 w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat i 3 w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe wskazane w regulaminie konkursu oraz dyplomy.

Prace laureatów krajowej edycji konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas XI Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Polski w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa


z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl lub nr tel. (22) 523 7975 i (22) 523 7824.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (pdf.) >>

Regulamin konkursu (pdf.) >>

Źródło informacji: