Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 7 września, 2017 - 12:23
zaktualizowany: czwartek, 7 września, 2017 - 12:25
Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi.
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego. Następnie Komisja powinna dokonać elektronicznej rejestracji uczniów oraz szkoły wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Rejestracja na Olimpiadę trwa do 21 października, a eliminacje szkolne odbędą się 21 listopada.

Więcej informacji, w tym broszurę stanowiącą merytoryczny przewodnik po zagadnieniach związanych z Olimpiadą, znaleźć można na stronie www.fn.org.pl/olimpiada.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Partnerami są: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawska Szkoła Filmowa, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Filmoteka Szkolna oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.