Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?” – konkurs plastyczny

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 10 kwietnia, 2018 - 12:04
zaktualizowany: wtorek, 10 kwietnia, 2018 - 12:05
Zaproszenie dla uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”.

Tematyka konkursu nawiązuje do hasła przewodniego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością".

Dziedzictwo kulturowe jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, istnieje w zwyczajach, tradycjach, krajobrazie, literaturze, czy architekturze i może mieć charakter materialny (obrazy, rzeźby, budowle), niematerialny (tradycje, zwyczaje, praktyki) lub naturalny (krajobrazy, elementy geologiczne). Jaki jest nasz wkład we wspólne dziedzictwo, co należy zachować od zapomnienia i przekazać przyszłym pokoleniom?

Konkurs plastyczny organizuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.Prace - w formacie A3 - powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika.Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca jest aparat fotograficzny, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-7. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać - do 8 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) - na adres:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro

(z dopiskiem „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?")

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl