Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 4 października, 2018 - 10:57
zaktualizowany: poniedziałek, 5 listopada, 2018 - 09:12
Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego.

Podstawowym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować działania na rzecz ochrony powietrza, a także wskazywać jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez gospodarstwa indywidualne.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

Pliki do pobrania: