Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W obronie orła - konkurs plastyczny

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 5 listopada, 2018 - 10:23
zaktualizowany: poniedziałek, 3 grudnia, 2018 - 09:13
Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski

Serdecznie zapraszamy dzieci i  młodzież z mazowieckich szkół do udziału w Mazowieckim Konkursie Plastycznym pt : "W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski" 

Mamy ogromny skarb narodowy, którego nie doceniamy. Zagłębieni w historię, nie zauważamy czasem tego, z czego również powinniśmy być dumni i co powinniśmy pieczołowicie chronić... naszej przyrody, a szczególnie jej zagrożonych gatunków .
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko dzieci i młodzieży na zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, żyjące na terenie naszego kraju. Dzielimy z nimi ten obszar, choć nierzadko jesteśmy dla nich złymi sąsiadami: niszczymy ich siedliska, gniazda, rozdeptujemy je, trujemy,  strzelamy do nich .

Poczujmy za nie odpowiedzialność. Dostrzeżmy ich piękno.

Celem konkursu jest:
- zwrócenie uwagi  na ginące gatunki zwierząt, żyjące w Polsce,
- przybliżenie ich życia,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną polskiej przyrody,
- budzenie twórczej aktywności  plastycznej uczniów i promowanie działań projektowych.

Konkurs jest trzystopniowy.

Krok pierwszy:

Autorzy ( wiek 6-20 lat) malują, tworzą grafikę, kolaż lub rysują portret wybranego zwierzęcia które żyje na terenie Polski i jest zagrożone wyginięciem. Portret to wizerunek zwierzęcia, niekoniecznie sama głowa. Można narysować całą postać, jej część, a nawet stado czy grupę zwierząt. Chcemy namówić autorów , żeby tym razem nie rysowali " tła". Niech wszystkie zwierzęta będą równe- zarówno maleńkie owady jak i wielkie ssaki. Na białym ( lub czarnym) tle stają się one najważniejszymi bohaterami naszych dzieł. Jednak ostateczna decyzja o kompozycji obrazu należy do autora.

W konkursie tym mniej chodzi o popis zdolności plastycznych a bardziej o szczerość i autentyzm wypowiedzi plastycznej. Nie ma lepszych i gorszych obrazków. Są tylko samodzielne lub nie. Format pracy nie powinien przekraczać A2 ( ze względów wystawienniczych).

Krok drugi:

Autorzy wyszukują informacje na temat narysowanego przez siebie zwierzęcia. Na oddzielnej kartce opisują zwierzę. Forma tego opisu zależy od autora. Oprócz informacji naukowych, dotyczących systematyki czy nazwy powinno być tu choć kilka zdań napisanych przez samego autora, wyrażających jego stosunek do zwierzęcia lub opisujących jego los .Może być to np. wiersz lub opowiadanie . Starsi mogą pokusić się o próbę znalezienia pomocy, wsparcia dla ginącego gatunku. Młodszym, którzy jeszcze nie do końca radzą sobie z pisaniem, mogą pomóc rodzice, ale ważne by tekst był autorstwa dziecka. Lepiej napisać krótko i samodzielnie niż długo ale "kopiuj-wklej z Wikipedii ". Tak jak w rysunku chodzi tu nie o doskonałość czy poprawność tylko o szczerość i samodzielność wypowiedzi.

Krok trzeci:

Szkoła wybiera ( najlepiej demokratycznie) do 12 prac które ( opisane)przywozi lub przysyła do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń , ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, do 30 listopada 2018 r. Na kopercie trzeba napisać " W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski". Tu prace obejrzy jury złożone z artystów, nauczycieli, przyrodników, ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody. Jury wybierze jak najwięcej prac, które wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
Tak jak pisaliśmy wcześniej- w kryteriach oceny ważniejsza jest szczerość, autentyczność wypowiedzi plastycznej i literackiej niż poprawność i dokładność. Prace niesamodzielne nie będą oceniane.

Uroczystość kończąca konkurs odbędzie się w styczniu 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Ze względu na złożony, wieloetapowy proces powstawania prac konkursowych, proponujemy wpisać nasz konkurs na listę działań projektowych szkoły ( może tych,.związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości ?), zapraszamy by w tym projekcie współpracowali ze sobą nauczyciele różnych przedmiotów ( plastyki, przyrody, biologii, poloniści i inni chętni) a może także rodzice.
Możemy wspólnie pochylić się nad ogromnym bogactwem świata zwierząt, ich pięknem i różnorodnością, nad nieznanymi zwyczajami zwierząt, wyciągnąć na światło dzienne zapomniane, nieznane , lub pozornie nieciekawe i nieatrakcyjne gatunki jak szczeżuja czy pazurecznik. A może ich świat okaże się pasjonujący ?
Może nasz konkurs obudzi w kimś żarliwego obrońcę przyrody?

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

Regulamin, załączniki są do pobrania znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Koordynatorki konkursu: Katarzyna Jasińska , Marta Czerniak- Czyżniak, Urszula Depczyk, Ewa Sołowiej Mędrzak

Pliki do pobrania: