Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs – zbiórka surowców wtórnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 grudnia, 2018 - 10:12
zaktualizowany: środa, 5 grudnia, 2018 - 10:53
Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr 22/3/18 w sprawie  zorganizowania XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Organizacja tego przedsięwzięcia przyczynia się również do pogłębienia świadomości i zrozumienia zależności między człowiekiem a środowiskiem. Jest to nieodłącznym elementem w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności wśród społeczeństwa za stan otaczającego nas świata. Edukacja ekologiczna jest zadaniem długofalowym, wysiłek wkładany teraz w kształtowanie dzieci i młodzieży zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie jakości środowiska naturalnego.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerami tel.: (022) 59-79-093 oraz (022) 59-79-480.
 
Szczegóły konkursu dostępne na poniższej stronie.