Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs plastyczny „POLICJANT i JA”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 grudnia, 2018 - 11:39
zaktualizowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 11:58
Konkurs plastyczny „POLICJANT i JA”
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Komendy Stołecznej Policji dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „POLICJANT i JA” .

Konkurs stanowi element działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Stołeczną Policji w ramach programu edukacyjnego „Z Borsukiem bezpieczniej”, którego głównym celem jest kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych nawyków, postaw i zachowań. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do lat 7 z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich,w których realizowany był program edukacyjny „Z Borsukiem bezpieczniej”.
Termin składania prac upływa w dniu 15 lutego 2019 roku (liczy się termin wpływu pracy do Komendy Stołecznej Policji).

Przedmiotowe materiały zostały  zamieszczone na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji w zakładce „Konkursy” http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/konkursy/83322,KONKURS-PLASTYCZNY-DLA-DZIECI-W-WIEKU-PRZEDSZKOLNYM----POLICJANT-I-JA.html