Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs POZNAJMY SIĘ dla dzieci i młodzieży

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 18 stycznia, 2019 - 11:09
zaktualizowany: poniedziałek, 25 lutego, 2019 - 08:30
Konkurs POZNAJMY SIĘ
Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Organizatorem konkursu jest Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW.

Celem Konkursu „POZNAJMY SIĘ” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

W skład Koalicji organizującej Konkurs wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego „Etykawszkole.pl” oraz osób zainteresowanych Konkursem. Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła powołana przez Koalicję. Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

W ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę:

• bezpośrednia, udokumentowana współpraca w przygotowaniu projektu polskiej młodzieży z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych;

• wkład uczestników Konkursu w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności podjętego zadania (umiejętność pokonywania trudności), wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych;

• treść projektu otwarta na wymiary wielokulturowości, wspierająca postawę empatii wobec prezentowanych osób;

• efekt końcowy, a w szczególności: zawartość merytoryczna projektu, spójność przyjętych założeń z doborem form ich realizacji, atrakcyjność prezentacji, oryginalność;

• sposób i zakres upowszechniania projektu (załączona dokumentacja podjętych w tym zakresie działań).

Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31. marca 2019 r. a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019.

Kontakt z organizatorami Konkursu:

tel. 788 073 073,

e-mail: biuro@konkurspoznajmysie.pl

www.konkurspoznajmysie.pl

Pliki do pobrania: