Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Olimpiada Przedsiębiorczości

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 listopada, 2019 - 09:52
zaktualizowany: wtorek, 5 listopada, 2019 - 09:52
Olimpiada Przedsiębiorczości
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w jubileuszowej XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia zawodników do udziału dokonuje szkoła poprzez formularz zgłoszeniowy do 10 listopada br.  Etap szkolny odbędzie się 5 grudnia br.

Wszelkie informacje znajdują się na portalu www.olimpiada.edu.pl, na którym umieszczono bieżące informacje organizacyjne oraz opublikowano materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniach do Olimpiady.

Specjalnie dla szkół i uczniów w ramach XV edycji Olimpiady opracowano filmik instruktażowy dotyczący zasad prawidłowego zgłaszania szkół do udziału w Olimpiadzie.

Ponadto, 20 listopada 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się seminarium z tematyki hasła zmiennego dedykowane uczniom i nauczycielom, którzy dokonali zgłoszenia do XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W programie stawiamy na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych. Każdego roku do udziału w zawodach przystępuje ponad 1 000 szkół ponadgimnazjalnych, w których cykl kształcenia kończy się maturą. Udział w Olimpiadzie do szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel. Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz sprzęt cyfrowy. Szkoły (nie tylko laureatów) nagradzamy pakietami publikacji. Poznaj pełen wachlarz naszych NAGRÓD.
W program zaangażowani są wspaniali partnerzy, m.in.: Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także wielu innych. Dowiedz się więcej o naszych PARTNERACH.

Dzięki odpowiednio dobranym metodom uczestnicy Olimpiady na bieżąco weryfikują swoją wiedzę, rozwijają nowe umiejętności, w tym praktycznego zastosowania wiedzy oraz wzmacniają postawy i zachowania przedsiębiorcze, a także rozwijają kompetencje społeczne, w tym uczciwej rywalizacji. Zapoznaj się z PROGRAMEM.