Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Złota Biedronka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 12 marca, 2020 - 09:50
zaktualizowany: piątek, 27 marca, 2020 - 08:09
X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Złota Biedronka

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Złota Biedronka.

Regulamin konkursu:

1. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego, Warszawa, ul. Tkaczy 27

Patronat Honorowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Patronat Honorowy Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

Nagroda współfinansowana ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Terminarz:

- Termin nadsyłania prac do 17 kwietnia 2020 r. emailem na adres: biblioteka306@gmail.com; w temacie „Złota Biedronka”.

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 306 do 6 maja 2020 r.

- Laureaci konkursu zostaną zawiadomieni pocztą do 11 maja 2020 r.

- Wręczenie nagród odbędzie się 13 maja 2020 r. na gali w Szkole Podstawowej nr 306.

3. Cele konkursu:

- uczczenie pamięci ks. Jana Twardowskiego,

- rozwijanie twórczości dzieci i młodzieży,

- kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

4. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, szkół imienia ks. Jana Twardowskiego w Polsce oraz warszawskich domów kultury, w trzech grupach wiekowych:

- klasy I – III

- klasy IV -VI

- klasy VII – VIII.

5. Tematyka:

„Zaufałem drodze…”- ks. J. Twardowski z wiersza „Zaufałem drodze”

6. Wymagania:

Podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie – w formie skanu lub zdjęcia.

Format pracy: dokument programu Word (.doc lub .docx)

Utwór poetycki opatrzony metryczką zawierającą:

- tytuł pracy,

- imię i nazwisko autora,

- klasę,

- imię i nazwisko opiekuna literackiego,

- nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail,

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

- były publikowane,

- były nagradzane w innych konkursach,

- zostały nadesłane po terminie określonym w regulaminie konkursu.

7. Ocena prac:

Prace ocenianie będą przez komisję powołaną przez organizatora.

Kryteria oceny:

- oryginalność,

- kompozycja,

- styl.

8. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione  na świadectwie ukończenia szkoły.

9. Ustalenia porządkowe:

- Nagrodą główną jest statuetka „Złotej Biedronki” oraz dyplom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

- Koszty przyjazdu uczestników na galę pokrywa szkoła delegująca.

- Prace wysłane na konkurs nie będą odsyłane.

- Osoby zaproszone na galę finałową konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.

- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.

Pozostałe szczegóły znajdują się na stronie: https://sp306.edupage.org/a/zlota-biedronka