Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Grochowskie Spotkania Teatralne Na rogatkach* edycja IX online

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 22 lutego, 2021 - 08:36
zaktualizowany: poniedziałek, 22 lutego, 2021 - 08:36

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen Jakuba Jasińskiego zaprasza na Grochowskie Spotkania Teatralne Na rogatkach* edycja IX online

W związku z sytuacją pandemiczną tegoroczna edycja naszego konkursu odbędzie się w wersji online. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania spektaklu lub krótkiej formy teatralnej o dowolnej tematyce – nagranie może być archiwalne.

           Spotkania mają na celu skonfrontowanie doświadczeń warszawskich młodzieżowych zespołów teatralnych działających w szkołach podstawowych, średnich oraz w ośrodkach kultury. Będzie to również okazja do refleksji nad stanem amatorskiego ruchu teatralnego w warszawskim środowisku młodzieżowym.

 

  1. Terminy.
    GST odbywać się będą w dniach 22 - 27 marca 2021 r. Zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie na Karcie zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 21 marca 2021 r. Zapis spektaklu może być w formacie MP4 , AVI lub link do zapisu w Internecie, którenależy przesłać   drogą elektroniczną na adres gst@jasinski.edu.pl. Podsumowanie GST oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 29 marca 2021 r. .
  2. Nagrody i wyróżnienia.

Organizatorzy powołają Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

  1. Organizator.
    Organizatorem GST jest LXXII Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Wszelkich wyjaśnień, interpretacji regulaminu i uzgodnień roboczych udziela koordynator projektu, p. Bożena Długoszek, tel. 798785952. Ogłoszenia i bieżące komunikaty umieszczane będą na https://www.facebook.com/72LOJasinski/ oraz na stronie internetowej szkoły https://jasinski.edu.pl/ W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszelkie niejasności rozstrzyga organizator konkursu.

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin konkursu z kartą zgłoszeń211.95 KB