Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

VII Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2021

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 22 lutego, 2021 - 15:35
zaktualizowany: poniedziałek, 22 lutego, 2021 - 15:36
Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami biologii, zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r.:
1) mailem na adres: nucleus@sniadek.edu.pl,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem „NUCLEUS” (liczy się data stempla pocztowego!).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS to zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim, znajdujące się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uzyskanie wysokiego miejsca, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i
centrów (Dz. U. poz. 1737), oznacza zajęcie I, II lub III miejsca. Za uzyskanie wysokiego miejsca w Konkursie można otrzymać 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji: Tutaj

Pliki do pobrania: