Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc socjalna dla uczniów

26 września, 2018 - 12:27
„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
23 sierpnia, 2017 - 10:23
„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:
27 sierpnia, 2018 - 10:15
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny