Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa 28-30 sierpnia 2017 roku

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 sierpnia, 2017 - 12:10
W wyniku właściwej rekrutacji, przeprowadzonej od 30 maja do 21 lipca 2017 roku, pozostały wolne miejsca w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Aktualnie bursa dysponuje 6 miejscami dla dziewcząt i 19 miejscami dla chłopców.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o przyjęcie do bursy mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej od 28 do 30 sierpnia 2017 roku przy wsparciu elektronicznego systemu, po zalogowaniu się na stronę: warszawa-bursy.pzo.edu.pl i zgodnie z terminarzem zamieszczonym poniżej.

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2017/2018

 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

 

od

do

 

28 sierpnia
w godzinach 9.00 - 15.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku
przez kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został przyjęty

 

29 sierpnia
godzina 13.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

29 sierpnia
godzina 13.00

30 sierpnia
 godzina 13.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

 

30 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

31 sierpnia
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Autor treści: