Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 22 marca, 2016 - 11:10

Rekrutację do klas pierwszych ogólnodostępnych w gimnazjach, a także klas pierwszych integracyjnych w gimnazjach - w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność określa Uchwała Nr XX/500/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (w celu przejścia do treści Uchwały na stronie Bip proszę kliknąć link)