Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 3: dla kandydatów, którzy wybrali grupę rekrutacyjną dwujęzyczną lub sportową

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 2 maja, 2016 - 12:12

DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY WYBRALI GRUPĘ REKRUTACYJNĄ DWUJĘZYCZNĄ

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 oraz porozumieniem zawartym przez gimnazja dwujęzyczne i z oddziałami dwujęzycznymi, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się w dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 9.00. W tym dniu kandydat zgłasza się tylko do jednego gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi umieszczonego najwyżej  na swojej liście preferencji.

 

DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY WYBRALI GRUPĘ REKRUTACYJNĄ SPORTOWĄ

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych przeprowadza się w dniach 13-19 maja 2016 roku. Dokładny termin oraz godzinę kandydat sprawdza w regulaminie rekrutacji lub statucie danego gimnazjum. Kandydat zgłasza się do każdego z gimnazjów z oddziałami sportowymi, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, umieszczonych na swojej liście preferencji w celu zaliczenia próby sprawności fizycznej.

Autor treści: