Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 4

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 15 czerwca, 2016 - 10:38
WPROWADZANIE I WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ PRZEZ KANDYDATÓW

Od 24 czerwca od godz. 900 do 28 czerwca do godz. 1500  kandydat, który jest uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę powinien (po zalogowaniu na swoje konto) sprawdzić oceny ze świadectwa, wyniki sprawdzianu po klasie VI oraz informację o innych osiągnięciach wprowadzonych przez szkołę podstawową do systemu. 
W  przypadku stwierdzenia błędu kandydat zgłasza się:

  • do 24 czerwca br. do godz. 900 do szkoły podstawowej,
  • od 24 czerwca br. od godz. 900 do 28 czerwca br. do godz. 1500 do gimnazjum pierwszego wyboru.

Instrukcja cz. 4a „Weryfikacja osiągnięć” dostępna jest pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl w zakładce [Pliki do pobrania, Instrukcja].

 

Od 24 czerwca br. od godz. 900 do 27 czerwca do godz. 1600 kandydat niebędący uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę wprowadza samodzielnie do systemu oceny ze świadectwa, wyniki sprawdzianu po klasie VI oraz informacje o innych osiągnięciach.
Instrukcja cz. 4b „Wprowadzanie osiągnięć” dostępna jest pod adresem:
 www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl w zakładce [Pliki do pobrania, Instrukcja].

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘĆ PRZEZ GIMNAZJUM

 

Od 24 czerwca od godz. 900 do 28 czerwca do godz. 1500

 

Kandydaci, którzy wybrali WYŁĄCZNIE ogólnodostępne grupy rekrutacyjne
w  gimnazjum obwodowym (tj. złożyli zgłoszenie), składają w szkole pierwszego wyboru oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

Pozostali kandydaci  (którzy złożyli wniosek) składają w gimnazjum pierwszego wyboru kserokopię świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają do wglądu oryginały tych dokumentów.

 

Po złożeniu dokumentów w szkole pierwszego wyboru kandydat ponownie loguje się w systemie na swoje konto i sprawdza status osiągnięć. Jeśli osiągnięcia zostały potwierdzone, wyświetlony zostanie komunikat „Osiągnięcia kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”.

 

W przypadku braku potwierdzenia osiągnięć lub stwierdzenia błędu, kandydat powinien zgłosić się do gimnazjum pierwszego wyboru w celu dokonania korekty.

 

 

UWAGA

W przypadku niezłożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów w gimnazjum pierwszego wyboru kandydat nie podlega rekrutacji.

Tagi: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon komunikat_nr_4.doc31.5 KB