Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat 6

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 lipca, 2016 - 13:40
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca powinni:

  • sprawdzić wykaz szkół, w których są wolne miejsca,
  • w terminie od 22 do 29 lipca do godziny 15.00 w wybranych szkołach złożyć papierowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Lista gimnazjów z wolnymi miejscami dostępna będzie od 22 lipca pod adresem: gimnazja.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Wolne miejsca”.

17 sierpnia br. o godz. 13.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Jeżeli kandydat znajduje się na liście zakwalifikowanych, niezbędne jest złożenie do 19 sierpnia br. do godz. 15:00 w gimnazjum, do którego kandydat został zakwalifikowany, oryginałów wymaganych dokumentów.

WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

22 sierpnia br. o godz. 13:00 w samorządowych gimnazjach zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum przyjmowani są do tego gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

 

Autor treści: