Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Gimnazjum

22 marca, 2016 - 11:10
Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę
14 marca, 2016 - 12:47
Komunikat nr 1 dla kandydatów do gimnazjów
Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Strony