Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po gimnazjum

11 sierpnia, 2016 - 12:56
Rekrutacja uzupełniająca – listy zakwalifikowanych, listy przyjętych
Przypominamy, że Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 zostały przesunięte terminy rekrutacji uzupełniającej.
2 sierpnia, 2016 - 15:54
Infolinia telefoniczna - rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
Informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic i Biura Edukacji.
27 lipca, 2016 - 13:46
Listy przyjętych, rekrutacja uzupełniająca
29 lipca br. do godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie kandydata.
21 lipca, 2016 - 13:45
Uwaga - zmiany w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych!
Wydłużenie terminu potwierdzania woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich. Aktualny harmonogram.
21 lipca, 2016 - 12:32
Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły:
15 lipca br. do godz. 16:00 szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
23 czerwca, 2016 - 09:22
Wprowadzanie i podgląd osiągnięć, składanie dokumentów
Komunikat dotyczący wprowadzania i podglądu osiągnięć w elektronicznym systemie rekrutacji oraz składania dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
16 czerwca, 2016 - 14:39
Komunikat 11
Zmiana preferencji
16 czerwca, 2016 - 14:38
Komunikat 10
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych i próby sprawności fizycznej
25 maja, 2016 - 13:02
Komunikat 6
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych.
25 maja, 2016 - 13:02
Komunikat 5
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 – wprowadzanie wniosku.

Strony