Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po szkole podstawowej

i
12 lutego, 2020 - 16:00
Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych
Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.
7 lutego, 2020 - 13:23
Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę