Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po szkole podstawowej/Po gimnazjum

17 października, 2019 - 10:47
Pismo do Mazowieckiego Kuratora Oświaty
6 września, 2019 - 14:50
Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne miejsca
29 lipca, 2019 - 10:42
Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
29 lipca, 2019 - 10:42
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
17 lipca, 2019 - 14:05
Jak znaleźć szkołę ponadgimnazjalną /ponadpodstawową w rekrutacji uzupełniającej?
17 lipca, 2019 - 13:33
Liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania
17 lipca, 2019 - 13:33
Informacja o listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
17 lipca, 2019 - 12:50
Informacja telefoniczna – rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
15 lipca, 2019 - 09:07
Kwalifikowanie kandydatów w systemie rekrutacji
Szanowni Państwo, informujemy, że elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest narzędziem wspomagającym ten proces, umożliwiającym prowadzenie rekrutacji w sposób efektywny, przejrzysty i wygodny dla kandydatów.
28 czerwca, 2019 - 15:48
Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia
27 czerwca, 2019 - 11:02
Harmonogram rekrutacji - zmiana terminów w związku z Zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
26 czerwca, 2019 - 08:33
Wprowadzanie i podgląd osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
19 czerwca, 2019 - 15:20
W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie błędnych wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki (dotyczy niektórych uczniów zgłoszonych jako dyslektycy)
18 czerwca, 2019 - 13:33
Harmonogram rekrutacji - zmiana terminów na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie: świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
14 czerwca, 2019 - 15:00
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
Od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.
„Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
29 maja, 2019 - 09:42
„Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
Podczas „Dni otwartych” uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.
22 maja, 2019 - 13:05
Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę - 2019/2020 r.
Szanowni Państwo, w pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę
17 maja, 2019 - 15:47
Często zadawane pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
17 maja, 2019 - 14:47
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Oferta edukacyjna.
14 maja, 2019 - 10:30
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020
10 maja, 2019 - 16:34
Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020
10 maja, 2019 - 16:32
Harmonogram rekrutacji - zmiana terminów na przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów po dokonaniu zmian w wyborze szkół
25 kwietnia, 2019 - 13:55
Minimalna, średnia i maksymalna liczba punktów - rekrutacja poprzedni rok
Liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci przyjęci do oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.
„Jak mądrze wybierać i wspierać?”
20 marca, 2019 - 14:44
„Jak mądrze wybierać i wspierać?” - poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Zapraszamy do lektury poradnika dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 pt.: „Jak mądrze wybierać i wspierać?”.
12 lutego, 2019 - 11:09
Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę
Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Strony