Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po gimnazjum

10 września, 2018 - 15:49
Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
24 sierpnia, 2018 - 10:31
Wyniki rekrutacji uzupełniającej
7 sierpnia, 2018 - 11:16
Informacja telefoniczna – rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
12 lipca, 2018 - 10:33
Listy przyjętych, rekrutacja uzupełniająca
6 lipca, 2018 - 11:47
Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły
6 lipca, 2018 - 11:46
Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia
21 czerwca, 2018 - 12:02
Wprowadzanie i podgląd osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
13 czerwca, 2018 - 08:36
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
21 maja, 2018 - 11:00
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany
10 maja, 2018 - 10:09
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019
9 maja, 2018 - 12:52
Plan naboru na rok szkolny 2018/2019 oraz informacja o średniej liczbie punktów kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018
25 kwietnia, 2018 - 10:02
Adres elektronicznego systemu rekrutacji
29 marca, 2018 - 10:05
Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019
29 marca, 2018 - 08:30
„Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
7 marca, 2018 - 10:13
Podstawy prawne procesu rekrutacji