Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan naboru na rok szkolny 2017/2018, informacja o średniej liczbie punktów kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2016/2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 kwietnia, 2017 - 12:00

W plikach do pobrania znajduje się:

  • plan naboru na rok szkolny 2017/2018 z informacjami o planowanej liczbie oddziałów oraz miejsc w danej szkole. Plik umożliwia filtrowanie oraz sortowanie po wybranych polach np. nazwie szkoły, typie oddziału,
  • średnia liczba punktów, jaką uzyskali uczniowie przyjęci do danego typu oddziału w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. 

Analizując ww. dane należy zwrócić uwagę, że liczba punktów, jaką uzyskują uczniowie co roku ulega zmianie. Wyniki zależą m.in. od: trudności egzaminu gimnazjalnego, przedmiotów punktowanych do danego oddziału, zasad przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów (kryteria przeliczane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum - Dz.U. 2017 r. poz. 586). 

Pliki do pobrania: