Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 28 kwietnia, 2017 - 15:11

Pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Od 29 kwietnia od godz. 9.00 uczniowie klas trzecich gimnazjów będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę: oferowaną liczbą oddziałów i miejsc, kryteriami przyjęć (zakładka „Oferta”).

Od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 uczniowie klas trzecich gimnazjów będą mogli zalogować się/założyć nowe konto w systemie i wypełnić  „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018”. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.