Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 22 maja, 2017 - 08:50

Oddziały sportowe/ mistrzostwa sportowego – próba sprawności fizycznej:

Do próby sprawności fizycznej należy przystąpić w każdej szkole prowadzącej oddziały sportowe  wskazanej na liście preferencji. Dokładny termin próby sprawności fizycznej ustala dyrektor szkoły.

Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe – sprawdzian kompetencji językowych:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się w następujących  terminach:

•           26 maja godz. 15.00 –  do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,

•           29 maja godz. 15.00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,

•           30 maja godz. 11.00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania,

•           31 maja godz. 14.00 – do oddziałów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania.

Uczniowie, którzy kandydują do kilku oddziałów objętych sprawdzianem kompetencji dla danego języka zdają go w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji.

Oddziały ogólnodostępne – sprawdzian uzdolnień kierunkowych:

Do oddziałów ogólnodostępnych może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych). Do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych należy przystąpić w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

Wynik sprawdzianów zostaną opublikowane w elektronicznym systemie rekrutacji do 9 czerwca do godz. 15.00 (zakładka „Punktacja”).