Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podgląd i wprowadzanie osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 czerwca, 2017 - 16:46

 

  1. Podgląd osiągnięć - kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę:

 Od 22 czerwca od godz. 16.30 kandydat po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji w zakładce „Arkusz osiągnięć" sprawdza poprawność wprowadzonych przez gimnazjum danych o osiągnięciach.    
W przypadku stwierdzenia błędów i konieczności wprowadzenia zmian kandydat zgłasza się:

  • w terminie do 23 czerwca do godz. 10.00 do gimnazjum, do którego uczęszczał,
  • w terminie od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  1. Wprowadzanie osiągnięć - kandydaci niebędący uczniami gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę:

 Od 23 czerwca od godz. 9.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydat wprowadza do elektronicznego systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o dodatkowych osiągnięciach.

  1. Składanie dokumentów, weryfikacja wprowadzonych osiągnięć - wszyscy kandydaci:

Od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydat składa w szkole pierwszego wyboru kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

Po złożeniu dokumentów w szkole pierwszego wyboru  kandydat sprawdza w elektronicznym systemie rekrutacji w zakładce „Arkusz osiągnięć” poprawność wprowadzonych danych oraz status osiągnięć – osiągnięcia powinny być zaakceptowane, aby kandydat brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W  zakładce „Punktacja” kandydat sprawdza przyznaną liczbę punktów.

W przypadku braku potwierdzenia osiągnięć, stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, kandydat powinien zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru do 28 czerwca do godz. 16.00 w celu wprowadzenia zmian. Po tym terminie nie będzie to możliwe.

Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji w zakładce "Pomoc".