Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 lipca, 2017 - 15:17

5 lipca do godz. 16:00 szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat będzie mógł sprawdzić czy został zakwalifikowany do szkoły:

Od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W dniach od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania kandydatom z list zakwalifikowanych (którzy takiego skierowania nie otrzymali wcześniej) na badania do lekarza medycyny pracy, który wystawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w szkole do 14 lipca do godz. 12.00.