Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 25 sierpnia, 2017 - 15:38

Do 28 sierpnia  do godz. 12.00 w szkołach zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej.

Od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów.

30 sierpnia od godz. 16.00 na stronie elektronicznego sytemu rekrutacji w zakładce „Wolne miejsca” będzie udostępniona aktualna lista szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Do 31 sierpnia do godz. 16.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej (listy zostaną wywieszone w szkołach).