Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 12 września, 2017 - 15:40

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych znajduje się w „plikach do pobrania”.
O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor - zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Pliki do pobrania: