Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podstawy prawne procesu rekrutacji

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 7 marca, 2018 - 10:13

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia  (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szczególnym uwzględnieniem:

  • sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
  • sposobu ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu gimnazjalnego.

  3. Zarządzenie Nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające  zarządzenie w sprawi rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, w sprawie:

   • szczegółowego harmonogramu rekrutacji.

  4. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.

  W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019  wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż ośmiu szkół  prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).